Bài viết của thành viên

Bài viết của NGAUEL-Nông Thị Nga

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Áp dụng điều luật nào?

    A thuê đất của B để làm ăn (áp dụng quyền bề mặt), A xây dựng 1 nhà xưởng do A đứng tên. Hết thời hạn mướn đất, A rời đi bỏ lại căn nhà xưởng. Nếu áp dụng Điều 273 ( BLDS 2015) thì nhà ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của NGAUEL | Ngày: 09/01/2017