Bài viết của thành viên

Bài viết của Nathan242-Tống Duy

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Vấn đề kinh doanh bất động sản

    Chức năng kinh doanh bất động sản là gì ? được quy định ở điều nào , của tổ chức nào ? Trình tự , thủ tục việc mua bán ,chuyễn nhượng kinh doanh bất động sản như thế nào ? được quy định ở điều nào ...
    Trong Vướng mắc pháp lý | của Nathan242 | Ngày: 10/01/2014