Bài viết của thành viên

Bài viết của namkull-Doãn Thị Hiền

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,002 giây)
  • điều kiện kết nạp Đảng

    Em có một vấn đề như sau. Năm 2011, em có học đại học tại trường đóng quân trên địa bàn em sinh sống, vì thế em không chuyển sinh hoạt đoàn vào trường, mà em vẫn sinh hoạt tại địa ...
    Trong Vướng mắc pháp lý | của namkull | Ngày: 04/01/2014