Bài viết của thành viên

Bài viết của NamAnh89-Nguyen Le Nam Anh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Viết sai hóa đơn

    Xin chào Luật Sư! Em viết hóa đơn nhưng ở phần ghi số tiền bằng chữ, em ghi nhầm. VD: 9.800.960d Số tiền bằng chữ em ghi là: Chín triệu tám trăm ngàn đồng chín trăm sáu mươi đồng. Em lỡ viết nhầm ...
    Trong Kế toán - Kiểm toán | của NamAnh89 | Ngày: 18/06/2012