Bài viết của thành viên

Bài viết của myviet-Viet

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,016 giây)
  • thay lời luật sư

    Trường hợp của bạn khi ban chuyển bất kỳ công tác đến đơn vị nào trên lãnh thổ Việt Nam tham gia BH thi bạn sẽ được thực hiện tiếp việc đóng BH và tính đến ngày 30/4/2009 bạn đóng BH liên tục không ngát quãng thì bạn vẫn được lâng bậc lường bình thường ...
    Trong Lao động - Việc làm | của myviet | Ngày: 25/03/2009