Bài viết của thành viên

Bài viết của myrita-Nguyễn Văn Quyền

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,047 giây)
  • CHỐT SỔ BẢO HIỂM

    Anh chị làm ơn cho em hỏi về chốt sổ bảo hiểm Trước đây em làm ở công ty A, khi đó đóng bảo hiểm được 2 tháng thì em nghỉ ngang và không cần chốt sổ do vẫn chưa nộp sổ mà chỉ đưa ...
    Trong Lao động - Việc làm | của myrita | Ngày: 12/07/2014