Bài viết của thành viên

Bài viết của mylinh1986-Đoàn Thị Mỹ Linh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • ngày nghỉ phép hằng năm

    Tôi làm việc tại doanh nghiệp từ thàng 06/2011 đến tháng 06/2012 là được 12 tháng. như vậy, tôi sẽ có bao nhiêu ngày phép. Công ty chỉ tính phép cho tôi ...
    Trong Lao động | của mylinh1986 | Ngày: 21/09/2012