Bài viết của thành viên

Bài viết của mydream-Trần Thị Hải Yến

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Mình chọn luật là đúng

    Mình đã hai lần thi ĐH và cả hai lần mình đều đăng ký luật. Lần thứ nhất chọn luật vì mình không còn trường nào để chọn. Lần thứ hai chọn luật vì mình thấy nghề luật rất có tương lai, lại danh giá( sự thật là mình rất tự hào khi giới thiệu với mọi người ...
    Trong Sinh viên Luật | của mydream | Ngày: 11/04/2009
  • công ty hợp danh của Pháp

    cho tôi hỏi công ty hợp danh theo pháp luật Cộng hoà Pháp có tư cách pháp nhân không? Trách nhiệm tài sản và thành viên của công ty hợp danh được quy định như thế nào?
    Trong Sinh viên Luật | của mydream | Ngày: 28/11/2008