Bài viết của thành viên

Bài viết của MUULEDALAT2015-LÊ VĂN MƯU

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Vay vốn ngân hàng

    Thưa Luật sư (LS) , Tôi xin LS giúp cho biết trách nhiệm của một người bạn tôi , sự việc như sau : Năm 2010 tôi có người quen tên A do kinh doanh thiếu vốn nên có vay vốn ngân hàng ...
    Trong Hợp đồng | của MUULEDALAT2015 | Ngày: 29/09/2015
  • Tranh chấp hợp đồng vay vốn.

    Thưa Luật sư (LS) , Tôi xin LS giúp cho biết trách nhiệm của một người bạn tôi , sự việc như sau : Năm 2010 tôi có người quen tên A do kinh doanh thiếu vốn nên có vay vốn ngân hàng ...
    Trong Hợp đồng | của MUULEDALAT2015 | Ngày: 29/09/2015