Bài viết của thành viên

Bài viết của mshai-Hai

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 3 trong khoảng 3 (0,041 giây)
 • Re:về vấn đề lý lịch

  Tôi đã tìm hiểu kỹ về Điều lệ, đã hỏi rất nhiều người, tất cả đều nói không có trường hợp thẩm tra như thế bao giờ, chỉ có thẩm tra người thân của người xin vào Đảng nếu người đó ...
  Trong Lao động | của mshai | Ngày: 23/06/2014
 • về vấn đề lý lịch

  Kính gửi luật sư, Tôi hiện ở Hải Phòng. Tôi có sự việc mong luật sư giúp đỡ giải đáp giúp tôi: Năm 2005 tôi học trường Đại học Hà nội theo chương trình 2+2 với trường Sư phạm ...
  Trong Lao động | của mshai | Ngày: 19/06/2014
 • Re:Vướng mắc về kết nạp Đảng thì vào đây !

  Kính gửi ban biên tập! Tôi hiện ở Hải Phòng. Tôi có sự việc mong ban biên tập giúp đỡ giải đáp giúp tôi: Năm 2005 tôi học trường Đại học Hà nội theo chương trình ...
  Trong Vấn đề pháp lý khác | của mshai | Ngày: 16/06/2014