Bài viết của thành viên

Bài viết của Mrkennt-Võ thanh sơn

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Xin giúp đở

    Tôi muốn ủy quyền cho 1 người chị nhận dùm bằng tốt nghiệp, tôi tải giấy ủy quyền có sẵn trên mạng về làm được không? Và cơ quan nào sẻ xác nhận giấy ủy quyền này vậy?
    Trong Vấn đề pháp lý khác | của Mrkennt | Ngày: 21/07/2018