DanLuat 2021

Trương Trí Thanh - mrhytv

Họ tên

Trương Trí Thanh


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 17/12

Đến từ Trà Vinh, Việt Nam
Tỉnh thành Trà Vinh, Việt Nam
Url