Bài viết của thành viên

Bài viết của mousengoc85-Trần Văn Lâm

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Giải quyết thế nào về quyền lợi cho công dân

    Tôi có câu hỏi  muốn hỏi:  Tôi có mua một chiếc máy tính sách tay của một công ty máy tính. Có giấy tờ đoàng hoàng. một vài ngày sau công an đến và tạm giữ cai máy đó của tôi và bửu máy đó la của một người bị mất cắp. bên công an đã lập biên bản tạm giữ ...
    Trong Đất đai - Nhà cửa | của mousengoc85 | Ngày: 10/09/2008