Bài viết của thành viên

Bài viết của motthoidenho7601-Nguyễn Như Quỳnh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,001 giây)
  • thang bảng lương

    Cong ty e thành lập năm 2009, tuy nhiên chưa đăng kí thang bảng lương, echưa rõ thủ tục đăng kí thang bảng lương gồm những bước nào?
    Trong Lao động | của motthoidenho7601 | Ngày: 30/11/2013