Bài viết của thành viên

Bài viết của mochihien-hiền

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

    Hiện nay tôi có chuẩn bị soạn thảo một hợp đồng đặt gia công đóng chai nước giải khát tuy nhiên không có biểu mẫu chính thức, mong luật sư có thể giúp tôi mẫu hợp đồng gia ...
    Trong Hợp đồng | của mochihien | Ngày: 12/09/2014