Bài viết của thành viên

Bài viết của mmlt-nguyễn thị trinh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,001 giây)
  • Quan hệ pl đất đai

    Anh, chị cho em hỏi trong các đặc điểm về quan hệ pháp luật đất đai có đặc điểm "Quan hệ pháp luật đất đai là quan hệ tài sản nhưng không phải là tài sản theo nguyên nghĩa của nó ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của mmlt | Ngày: 03/04/2015