Bài viết của thành viên

Bài viết của minhtv2019-Nguyễn Thanh Mẫn

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0,015 giây)
  • kế hoạch

    hiện tại tôi đang làm kế hoạch m ở lớp cơ sở lưu trú du lịch vừa và nhỏ, không biết áp dụng thông tư nào cho phù hợp mong tư vấn giúp, xin cám ơn!
    Trong Vướng mắc pháp lý | của minhtv2019 | Ngày: 22/02/2017
  • luật du lịch

    Tôi đang làm kế hoạch mở lớp đào tạo lưu trú du lịch vừa và nhỏ.không biết dựa vào thông tư nào là phù hợp mong tư vấn cám ơn!
    Trong Vướng mắc pháp lý | của minhtv2019 | Ngày: 22/02/2017