DanLuat 2020

Đặng Minh Tuấn - minhtuanvp188

Họ tên

Đặng Minh Tuấn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 18/11

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url