DanLuat 2021

LS. Đỗ Minh Trúc - minhtruc1978

Họ tên

LS. Đỗ Minh Trúc


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 26/02

Đến từ Bình Thuận, Việt Nam
Công ty
  • Văn phòng luật sư Phan Thiết
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng văn phòng

Tỉnh thành Bình Thuận, Việt Nam
Url