Bài viết của thành viên

Bài viết của minhminh6789-Hà Thị Minh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Re: Chế độ thai sản

    Căn cứ vào các thông tin sơ bộ bạn cung cấp, tôi xin góp ý kiến như sau: Vấn đề thứ nhất: Theo khoản 1 điều 14 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã ...
    Trong Lao động - Việc làm | của minhminh6789 | Ngày: 20/03/2015