Bài viết của thành viên

Bài viết của minhlanhnguyen-Nguyễn Minh Lành

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • hơp đồng lao động

    Xin chào luật sư Dân Luật. Có một vấn đề về hợp đồng lao động trong bộ luật lao động tôi cần luật sư cho hướng dẫn: Theo quy định tại điều 22 luật lao động mới tại khỏan 2: Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và ...
    Trong Lao động - Việc làm | của minhlanhnguyen | Ngày: 11/01/2013
  • Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ

    1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất ...
    Trong Lao động - Việc làm | của minhlanhnguyen | Ngày: 04/01/2013