Bài viết của thành viên

Bài viết của minhcoco-Phạm Ngọc Minh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0,016 giây)
  • không được nghỉ phép

    tôi có xin nghỉ phép và không được chấp nhận với lý do là chưa làm việc đủ 6 tháng tại công ty,mặc dù tôi đã được ký hợp đồng chính thức,mà theo ...
    Trong Lao động - Việc làm | của minhcoco | Ngày: 07/10/2013
  • Chế độ nghỉ phép

    Tôi đã được ký HĐLĐ nhưng không đủ 12 tháng làm việc,vậy tôi có được hưởng chế độ nghỉ phép hay không,nếu được thì tôi áp dụng điều khoản nào và cách ...
    Trong Lao động - Việc làm | của minhcoco | Ngày: 04/08/2013