Bài viết của thành viên

Bài viết của minhanh_-ANH DUNG

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Re: Hỏi về quy định chế độ nghỉ phép năm.

    Xin cảm ơn lời tư vấn của luật sư ! Theo cách giải thích của luật sư thì có lẽ Điều 77 phải đặt lên trước Điều 74 để có tính nguyên tắc khi xác định thời gian được hưởng chế độ nghỉ phép ...
    Trong Lao động | của minhanh_ | Ngày: 21/04/2009
  • Chế độ nghỉ phép hàng năm

    Tôi ký hợp đồng lao động với công ty tháng 6-2008, tôi định xin chấm dứt hợp đồng lao động vào tháng 4-2009 thì tôi có được tính chế độ nghỉ phép hàng năm để nghỉ hoặc thanh tóan bằng tiền hay không ? nếu được thì cách tính thế nào ?
    Trong Lao động - Việc làm | của minhanh_ | Ngày: 07/04/2009