DanLuat 2021

Nguyễn Thị Hằng Nga - mausac

Họ tên

Nguyễn Thị Hằng Nga


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 13/02

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • Dae you vina
  • Thời gian làm việc
    Từ 07/2006 đến 12/2008
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Nhân viên

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url