Bài viết của thành viên

Bài viết của mathia-Mã Thị A

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Hợp đồng lao động

    Xin chào Luật sư. Luật sư cho em hỏi. Em vào làm hợp đồng thử việc tại trường học 2 tháng từ ngày 01/9/2015 đến ngày 31/10/2015 (đã xong). Nay 06/01/2016 em vẫn đi làm nhưng BGH không ký ...
    Trong Lao động - Việc làm | của mathia | Ngày: 07/01/2016