Bài viết của thành viên

Bài viết của mainhunghg-Ma Thi Nhung

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • chế độ tăng lương hưu

    Ông A mất sức lao động và hưởng lương hàng tháng từ tháng 9/2015. Mức lương 1126.000đ và trợ cấp tai Nạn lao động hàng tháng từ tháng 7/2013 là 950.000đ. vậy trường hợp cua Ông ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của MaiNhunghg | Ngày: 08/08/2016