Bài viết của thành viên

Bài viết của maigai-mai Thị Gái

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Tranh chấp đât đai

    Năm 2000, Ông Nguyễn Văn A và Bà Nguyễn Thị B có thực hiện 1 giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 1 phần diện tích thuộc thửa đất mà bà nguyễn Thị B đang sử dụng và đã được cơ ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của maigai | Ngày: 15/11/2019