Bài viết của thành viên

Bài viết của lycalong-Bùi Thị Linh Trang

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Chuyển nhượng cổ phần

    cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho tổ chức,cá nhân khác nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông đúng hay sai ạ Luật Sư?
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của lycalong | Ngày: 30/11/2017