Bài viết của thành viên

Bài viết của lyaichau-Lý Ái Châu

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Muốn lấy lại nhà cho người cháu rể ở nhờ?

    Mong được sự giúp đỡ  của quí vị! Tôi có người Dì đang gặp khó khăn trong việc lấy lại nhà,mà người chính Dì tôi đứng tên quyền sờ hữu nhà và đất. Khoảng thời gian trước do thấy 2 vợ chồng người cháu gặp khó khăn nên đã giao cho 2 vợ chồng trông coi nhà ...
    Trong Vấn đề pháp lý khác | của lyaichau | Ngày: 26/03/2010