Bài viết của thành viên

Bài viết của Luuxa-Luuxa

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,003 giây)
  • Kinh nghiệm khám nghĩa vụ sáng nay

    Nếu bạn bị các bệnh mà phải xét nghiệm mới biết được thì lên đi xét nghiệm ở các bệnh viện lấy kết quả cầm theo vì ngoài đo mắt ra các cái khác chỉ nhì qua kết luận ...
    Trong Café DanLuat | của Luuxa | Ngày: 04/12/2019