Bài viết của thành viên

Bài viết của luuthithiet-Lưu thị thiết

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Đề nghị đất đai

    Năm 2010 tôi có mua 5 sào đất đã trồng cà phê với số tiền là 125tr,và tôi đã trả 115tr,còn lại 10tr hai bên đã thống nhất đến tháng 10nam2011 là họ sang tên đất cho tôi, tôi sẽ trả 10tr cho họ. Nhưng đến nay họ vẫn không chịu sang tên đất cho tôi, tôi ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của luuthithiet | Ngày: 26/07/2018