Bài viết của thành viên

Bài viết của LuuHuuMinh-Huu Minh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,003 giây)
  • Ông bà chia đất cho con cháu

    Ông bà nội tôi hiện đang ở trên mảnh đất tổ tiên, có giấy tờ đầy đủ, tuy nhiên diện tích đất trên sổ đỏ không khớp với diện tích đất thực tế ( nhỏ hơn diện tích đất thực tế) ...
    Trong Hôn nhân & Gia đình | của LuuHuuMinh | Ngày: 11/11/2010