DanLuat 2021

Lường Minh Xiên - luongminh86

Họ tên

Lường Minh Xiên


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ
Đại học
  • ĐH Sư Phạm Hà Nội 2, Khoa Toán

Trung học cơ sở
  • THPT An Phú,Huyện An Phú

mục tiêu: làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.