Bài viết của thành viên

Bài viết của Luan_Tran2223-Trần Đức Luân

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Lệ phí và thuế phải nộp khi mua nhà

    Kính gửi các luật sư: Xin cho tôi được hỏi các luật sư tư vấn cho tôi một việc như sau: Tôi đang làm thủ tục mua một căn hộ tập thể tầng 3 với gia mua là 750.000.000 đồng. Tôi ghi đúng số tiền chuyển nhượng như trên trong hợp đồng. Vậy xin hỏi khi làm ...
    Trong Đất đai - Nhà cửa | của Luan_Tran2223 | Ngày: 10/11/2008