Bài viết của thành viên

Bài viết của ltt.minhlthi-Lê Thị Minh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • kiến thức pháp luật

    Câu 1: Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó ...
    Trong Dự thảo Luật mới | của ltt.minhlthi | Ngày: 23/03/2015