DanLuat 2020

PHẠM XUÂN TÍCH - lsphamxuantich

Họ tên

PHẠM XUÂN TÍCH


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 14/12

Đến từ Đà Nẵng, Việt Nam
Tỉnh thành Đà Nẵng, Việt Nam
Url