DanLuat 2021

Phan Đức Tín - lsductin

Họ tên

Phan Đức Tín


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 09/10

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • VPLS
  • Thời gian làm việc
    Từ 04/2006 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Pho/Truong phong

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url