Bài viết của thành viên

Bài viết của loitk-Nguyễn Trọng Lợi

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 6 trong khoảng 6 (0 giây)
 • Xác định tư cách thành viên Hợp tác xã

  Theo quy định của điều lệ Hợp tác xã nhiệm kỳ 2017-2020, vốn góp tối thiểu mỗi thành viên là 200 triệu đồng, thời hạn vốn góp cuối cùng là 6 tháng kể từ ngày cấp giấy đăng ký ...
  Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của loitk | Ngày: 28/09/2018
 • Đánh giá hồ sơ dự thầu

  Khi đánh giá hồ sơ dự thầu, nhà thầu chào thiếu hạng mục chi phí lán trại. Trong trường hợp này, Nhà thầu có được bổ sung hồ sơ để chào giá bổ sung hạng mục chi phí lán ...
  Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của loitk | Ngày: 28/09/2018
 • Có vi phạm Luật hợp tác xã không?

  Tại địa phương chúng tôi có Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ làng nghề ngói Cừa xã Nghĩa Hoàn được cấp chứng nhận đăng ký ngày 05 tháng 6 năm 2014. Hợp tác ...
  Trong Doanh nghiệp | của loitk | Ngày: 09/08/2017
 • Đại hội Hợp tác xã

  Hợp tác xã hết nhiệm kỳ phải tổ chức đại hội. Nhưng Hội đồng quản trì không tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ theo quy định thì phải xử lý thế nào?
  Trong Phòng Sinh viên Luật | của loitk | Ngày: 14/07/2017
 • Đại hội Hợp tác xã

  Hợp tác xã hết nhiệm kỳ, như g Hội đồng quản trị không làm hồ sơ để tổ chức Đại hội thì sẽ xử lý như thế nào?
  Trong Phòng Sinh viên Luật | của loitk | Ngày: 27/06/2017
 • Đại hội Hợp tác xã

  Hợp tác xã tôi Đại hội từ tháng 5/2014 (nhiệm kỳ 3 năm 2014-2017). Đến nay đã hết nhiệm kỳ, nhưng chưa Đại hội được. Lý do là nội bộ Tài chính chưa giải quyết xong. Vì vậy, tôi ...
  Trong Doanh nghiệp | của loitk | Ngày: 12/06/2017