Bài viết của thành viên

Bài viết của loan26395vn-Nguyen Thi Mong Loan

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Phương pháp bình quân

    Tai mot DN hach toan HTK theo PP kiểm kê thường xuyên ,tính thuế GTGT theo PP khấu trừ ,kinh doanh một loại sản phẩm A .Có số liệu về tình hình biến động nhập-xuất,tồn của mặt này trong tháng 6 như ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của loan26395vn | Ngày: 10/01/2015