Bài viết của thành viên

Bài viết của ln.07.04.2010-ngo hong nhung

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,032 giây)
  • nghỉ việc khi nghỉ thai sản

    Tôi có thai va xin nghỉ dưỡngn thai trước 2 tháng. Thời gian bắt đầu ngqhir của tôi la 1.12.2013 va ngqyf trở lại đi lam là 2.6.2014. Ngày sinh con là 27.1.1014. Trong thời gian nghỉ thai sản do điều2 kiện chuyển công tác về quê luôn nên tôi muốn nghỉ ...
    Trong Lao động - Việc làm | của ln.07.04.2010 | Ngày: 05/06/2014