Bài viết của thành viên

Bài viết của Linh3797-Vũ thị linh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Làm sổ BHXH mới

    E muốn hỏi ạ? E làm tại công ty A đuoc 6 tháng rồi xin nghỉ viec, trong thoi gian làm viec tại ctyA e có tham gia bhxh nhung khi nghỉ viec e chưa lay sổ bhxh. Hiện tại e muốn làm viec tại cty mới thì e có ...
    Trong Lao động | của Linh3797 | Ngày: 11/01/2018