Bài viết của thành viên

Bài viết của light1812-Nguyễn Vũ Quang

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,016 giây)
  • Kiêm nhiệm

    XIn chào. Công ty mình là Công ty TNHH MTV X. Trong thời gian làm việc, do nhu cầu công việc nên Công ty có thành lập 1 Ban quản lý dự án. A Trung trong Ban quản lý ...
    Trong Lao động - Việc làm | của light1812 | Ngày: 10/03/2016