DanLuat 2020

Lê Hữu Lam Sơn - lhlamson68cis

Họ tên

Lê Hữu Lam Sơn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 06/08

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Kinh Tế TP.HCM
  • Đại Học Luật TP.HCM
  • Đại học Kinh tế Tp.HCM

Âm nhạc Nhạc vàng

LÊ HỮU LAM SƠN

BACHELOR OF ECONOMICS (Cooperate Finance)

UNIVERSITY OF ECONOMICS, HO CHI MINH CITY (UEH).

COURSE 17 (2014 - 2017) - MSHV: 33141021069

MASTER OF ECONOMIC LAW (LL.M.)

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF LAW (HCMULAW)

COURSE 18 (2012 - 2014) - MSHV: 1218070252

BACHELOR OF BUSINESS LAW (LL.B.)

UNIVERSITY OF ECONOMICS, HO CHI MINH CITY (UEH).

COURSE 34 (2008 - 2012)

PHONE: 01228 444 008

Email: lhlamson@gmail.com

There is only one happiness in my life , To Love and To Be Loved

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Yahoo! Messenger lhlamson68@yahoo.com
Skype lhlamson68
Website www.cis.vn
Url