Bài viết của thành viên

Bài viết của Levantrung-Lê Thị Thu Hà

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 3 trong khoảng 3 (0 giây)
 • Re:Bảo hiểm cho người lao động

  Tôi cảm ơn luật sư đã tư vấn cho tôi. Tôi đã liên lạc với giám đốc công ty nhưng ông giám đốc trả lời rằng: Tôi sẽ không được nhận bất cứ khoản trợ cấp thôi việc nào ...
  Trong Lao động | của Levantrung | Ngày: 30/06/2012
 • Bảo hiểm và trợ cấp thôi việc

  Tôi làm việc ở một công ty nhà nước từ năm 1988 đến năm 2007 thì công ty chuyển thành công ty cổ phần. Tôi làm việc đến tháng 4/2012 thì tôi làm đơn xin nghỉ việc ...
  Trong Lao động | của Levantrung | Ngày: 30/06/2012
 • Bảo hiểm cho người lao động

  Tôi làm việc trong 1 công ty nhà nước từ năm 1988 đến năm 2007 thì công ty chuyển thành công ty cổ phần nhưng tôi vẫn làm việc cho đến nay, được 24 năm. Nay, tôi xin nghỉ làm ...
  Trong Lao động | của Levantrung | Ngày: 29/06/2012