Bài viết của thành viên

Bài viết của lethuy7489-Thúy

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Làm việc theo ca

    Công ty em làm việc theo ca: Ca 1: Thời gian làm việc bình thường: từ 08:00 - 16:00 (nghỉ giữa ca 30 phút: 12:00 - 12:30, được tính lương) Thời gian tăng ca: Nghỉ ăn cơm 30 phút từ 16:00 - 16:30. Tăng ca ...
    Trong Lao động | của lethuy7489 | Ngày: 09/05/2015