Bài viết của thành viên

Bài viết của lengalawyer-Luật sư LÊ NGA

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 176 - 176 trong khoảng 176 (0 giây)
8 Trang «<678
  • Re:Ký kết hợp đồng học việc

    Bạn chưa nói rõ học việc ở đây được hiểu theo nghĩa nào? - Theo quy định tại Điều 9 Luật Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp có nghĩa vụ " kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh". Vì thế, nếu doanh nghiệp ...
    Trong Lao động - Việc làm | của lengalawyer | Ngày: 08/12/2009
8 Trang «<678