Bài viết của thành viên

Bài viết của leminhtientn-le minh tien

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Chính sách thuế

    xin hỏi : Lãi tiền vay ngân hàng để đầu tư mua sắm Tài sản cố định dùng chi hoạt động SXKD của Doanh nghiệp có được kết chuyển khi phát sinh để tính vào chi phí hợp lý khi xác ...
    Trong Kế toán - Kiểm toán | của leanhtien | Ngày: 18/11/2014