Bài viết của thành viên

Bài viết của lehuyenthao-Lê Huyền Thảo

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Re:Nâng lương theo Nghị định 68

    Chào bạn: Bổ sung thêm Điều 3. Mức tiền lương tăng thêm 1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương ...
    Trong Lao động | của lehuyenthao | Ngày: 03/03/2015