Bài viết của thành viên

Bài viết của lehientai11-Le Hien Tai

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT

    Bà Lê thị T và 2 người nữa được cử làm đại diện của công ty cổ phần NT có 80% vốn nhà nước (của bà là 40%) và được cử làm chủ tịch HĐQT. Ngày 12/5/2012 ĐHĐCĐ họp đưa ra quyết ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của lehientai11 | Ngày: 10/10/2015