DanLuat 2020

Lê Văn Lên - Leelawyer

Họ tên

Lê Văn Lên


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 14/12

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • Thạc sỹ Luật thương mại Quốc tế - Đại học luật Tp. HCM
  • Học viện Tư Pháp - Bộ tư pháp
  • Cử nhân luật -Đại học Luật TP. HCM

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Skype levanlen
Url